Trang chủ   Giới thiệu   |  Dịch vụ  |  Tin tức   |  Liên hệ  |  Quan hệ cổ đông  |  Sơ đồ trang 
 English
NEVER-ENDING COMMITMENT TO SATISFACTION


 

  Dịch vụ
<b>Tra cứu vận đơn</b> Tra cứu vận đơn
Hãng vận chuyển
Số vận đơn
<b>Tra cứu phí dịch vụ</b> Tra cứu phí dịch vụ
Giới thiệu chung

A- Dịch vụ
  1. Giới thiệu:
       Các dịch vụ công ty cung cấp bao gồm:
  1. Phục vụ tài hàng hóa:

a. Hàng xuất:
- Chất xếp, bốc dỡ hàng hóa.
- Kiểm tra, chấp nhận và xuất vận đơn hàng không.
- Thiết lập manifest chuyến bay.
- Lập bảng kế hoạch chất xếp.
b. Hàng nhập:
- Thông báo hàng đến
- Xử lý tài liệu
- Làm thủ tục hải quan
- Dịch vụ chuyển phát nhanh
- Dịch vụ phát hàng lẻ

  2. Dịch vụ lưu kho:

- Lưu kho hàng hóa thông thường
- Lưu kho hàng lạnh
- Lưu kho hàng giá trị cao

  3. Các dịch vụ khác:

- Dịch vụ áp tải hàng VAL
- Dịch vụ sao lục chứng từ
- Dịch vụ dán nhãn kiện hàng
- Dịch vụ gia cố lại kiện hàng
- Dịch vụ vận chuyển mặt đất
- Dịch vụ lưu kho và cho thuê kho bãi.
- Cho thuê trụ sở và kios tại sân bay và thành phố
- Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng

- Các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp

- Các dịch vụ theo lễ hội

Về trang trước  
Bản in 
Gửi Email