Chuyển hàng về thành phố

Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa về các kho thành phố, xin vui lòng gửi phiếu yêu cầu “Giấy đề nghị chuyển hàng về kho thành phố” cho từng trường hợp riêng lẻ hoặc “Giấy đề nghị chuyển hàng dài hạn về kho thành phố (BM08)” cho trường hợp yêu cầu dài hạn đến Đội phục vụ hàng nhập.

Một số loại hàng sau không chuyển về các kho thành phố (trừ khi có thỏa thuận cụ thể):

      - Hàng động vật sống

      - Hàng dễ hư hỏng

      - Hàng nguy hiểm

      - Một số loại hàng đặc biệt khác: hài cốt, hàng quý hiếm...

BM08 - Đề nghị chuyển hàng về kho thành phố


Liên hệ Đội phục vụ hàng nhập

Email: import@noibaicargo.com.vn 

Điện thoại: +84 243584 0905 số máy lẻ 2741/3331/3342/3345

Fax: 84-24-38840488Tag :


Liên kết ngoài