Đại hội cổ đông

28/07/2023 | 283 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty sửa đổi năm 2023.

28/06/2023 | 497 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

28/06/2023 | 410 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

23/06/2023 | 490 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bổ sung.

09/06/2023 | 491 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

08/06/2023 | 642 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

07/06/2023 | 419 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thư mời họp.

07/06/2023 | 394 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác nhân sự HĐQT và BKS.

28/04/2023 | 684 Lượt xem

Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ 2023

16/03/2023 | 665 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tìm thấy 50 kết quả
ĐầuPrev12345NextCuối

Liên kết ngoài