Đại hội cổ đông

11/05/2024 | 239 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thư mời họp.

10/05/2024 | 401 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10/04/2024 | 492 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) công bố Nghị quyết của HĐAT về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

16/03/2024 | 427 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

28/07/2023 | 527 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty sửa đổi năm 2023.

28/06/2023 | 823 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

28/06/2023 | 692 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

23/06/2023 | 874 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bổ sung.

09/06/2023 | 728 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

08/06/2023 | 917 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tìm thấy 54 kết quả
ĐầuPrev123456NextCuối

Liên kết ngoài