THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG BÙI VĂN BẮC

06/12/2023 1266 Lượt xem

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Theo thông tin yêu cầu của cổ đông Bùi Văn Bắc về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên người sở hữu: Bùi Văn Bắc

- Số đăng ký sở hữu: 162454347, cấp ngày 04/05/2001 tại Hà Nội

- Số lượng cổ phần sở hữu trên sổ 6.203 cổ phần

- Địa chỉ: Phòng 311, D3, Tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà nội

- Số điện thoại: 0912141220

Ai nhặt được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Văn Bắc nêu trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhân sở hữu cổ phần nói trên xin vui lòng liên hệ với cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp hoặc báo cho bộ phận Quản lý cổ đông Công ty theo số điện thoại : 0243.5840905, số máy lẻ 3390, số ĐTDD 0912946682.

Sau 30 ngày  kể từ ngày thông tin này  được công bố rộng rãi trên trang Web của Công ty  mà không có bất kỳ thông tin phản hồi nào từ bên ngoài thì Công ty xác nhận việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Văn Bắc nêu trên và tiến hành các thủ tục tiếp theo:cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định./.

Ngày công bố: 06/12/2023

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tag :


Liên kết ngoài