Phục vụ hàng hóa

Các dịch vụ cung cấp:

a. Hàng xuất:

 - Chất xếp, bốc dỡ hàng hóa

-  Kiểm tra, chấp nhận và xuất vận đơn hàng không

- Thiết lập danh sách hàng hóa chuyến bay

b. Hàng nhập:

- Thông báo hàng đến

- Xử lý tài liệu

- Làm thủ tục hải quan

- Dịch vụ chuyển phát nhanh

- Dịch vụ phát hàng lẻ


Tag :


Liên kết ngoài