Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

24/06/2022 996 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


20220624 - NCT - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022.pdf

Tag :


Liên kết ngoài