Thông báo thủ tục nhận cổ tức còn lại năm 2021

03/08/2022 765 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo thủ tục nhận cổ tức còn lại năm 2021 như sau:

      - Tỷ lệ cổ tức: 63% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 6.300 đồng).

      - Hình thức chỉ trả: 100% bằng tiền.

      - Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 20/07/2022

      - Ngày chi trả: Từ ngày 18/08/2022.

*     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

*     Đối với chứng khóa chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần dịch vụ háng hóa Nội Bài, cụ thể như sau:

       + Quý cổ đông đã gửi yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng chịu phí chuyển tiền. 

       + Quý cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyến khoản nhưng chưa đăng ký với NCTS vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản; gửi kèm bản sao CMND/CCDC/Hộ chiếu về NCTS theo địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Tầng 2, Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài - xã Mai Đình - huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

        + Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt, khi đến làm thủ tục vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của NCTS đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.

Trân trọng!


Mẫu_Giấy đăng ký nhận cổ tức chuyển khoản và Giấy UQ.pdf

Tag :


Liên kết ngoài