CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ

14/04/2023 862 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng! 


20230414 - NCT - Bổ nhiệm Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ.pdf

Tag :


Liên kết ngoài