Nghị quyết HĐQT về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ 2023

28/04/2023 754 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ 2023.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


20230428 - NCT - Nghi quyet HDQT ve KH va Noi dung hop DHDCD 2023.pdf

Tag :


Liên kết ngoài