Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023 586 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


20230628 - NCT - Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien 2023.pdf

Tag :


Liên kết ngoài