Thông báo về việc triển khai hệ thống nhắn tin SMS đối với dịch vụ khai thác hàng nhanh

05/06/2024 313 Lượt xem

Quý khách vui lòng truy cập vào đường link sau để sử dụng biểu mẫu đăng ký:

http://www.ncts.com.vn/NCTS/BackEnd/quan-ly-bieu-mau


Tag :


Liên kết ngoài