CBTT - Kết luận thanh tra của Cục thuế Thành phố Hà Nội

26/12/2018 2261 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin về kết luận của Cục Thuế Thành phố Hà Nội sau khi kiểm tra thuế năm 2014 và 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng./. 


CBTT - Kết luận thanh tra của Cục thuế TP Hà Nội.pdf

Tag :


Liên kết ngoài