CBTT - Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

26/06/2020 2237 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiêt tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


CBTT - Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 NCT.pdf

Tag :


Liên kết ngoài