Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2019

24/07/2020 2036 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

      Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền cụ thể như sau:

1.    Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt quyền): 10/07/2020.

2.    Tỷ lệ chi trả: 45%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).

3.    Thời gian chi trả: Từ ngày 07/08/2020.       

4.    Phương thức chi trả: Bằng tiền.

       Ghi chú:

  1. Mẫu “Giấy ủy quyền”: Mau_uy_quyen_nhan_co_tuc_con lai _nam_2019.doc 
  2. Mẫu “Đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản”: Mau_dang ky_thanh toan_co tuc -hinh thuc CK.doc 

       Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

       Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2019.pdf  

       Trân trọng thông báo./.


Mau_dang ky_thanh toan_co tuc -hinh thuc CK.doc

Tag :


Liên kết ngoài