Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020

08/09/2020 2020 Lượt xem

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


CBTT-NQ HDQT-NCTS vv Trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020.pdf

Tag :


Liên kết ngoài