Thông báo thủ tục nhận cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020

05/10/2020 2021 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo thủ tục nhận cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020.

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!Thông báo thủ tục nhận cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020.pdf

Tag :


Liên kết ngoài