Công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán Nội Bộ

01/04/2021 1356 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán Nội bộ và bổ nhiệm các thành viên của Ban Kiểm toán Nội Bộ.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


NCT_CBTT Thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ.pdf

Tag : NCTS


Liên kết ngoài