Nghị quyết HĐQT về triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thư mời họp

08/06/2021 1626 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cùa Công ty và Thư mời họp.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

1. CBTT-Nghị quyết HDQT triệu tập họp ĐHĐCĐ 2021.pdf

2. Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021.pdf

Trân trọng!


Tag :


Liên kết ngoài