Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

10/06/2021 2001 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cùa Công ty.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021.pdf 

2. Tài liệu ĐHĐCĐ 2021.pdf 

3. Dự thảo Điều lệ và các Quy chế.rar 

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.pdf 

Trân trọng!


Tag :


Liên kết ngoài