Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

14/10/2021 1532 Lượt xem

Theo thông tin yêu cầu của cổ đông Bùi Hữu Lam về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên người sở hữu: Bùi Hữu Lam

- Số đăng ký sở hữu: 034088000024, ngày cấp: 29/08/2013 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG vầ dân cư

- Số lượng cổ phần sở hữu trên sổ: 1684 cổ phần

- Địa chỉ: Phòng 316 - H2 - Khu đô thị Việt Hưng - Giang Biên -  Long Biên -  Hà Nội

- Số điện thoại: 091.215.1188

Ai nhặt được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Hữu Lam nêu trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên xin vui lòng xin liên hệ với cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp hoặc báo cho bộ phận Quản lý cổ đông Công ty ( Số điện thoại: 0243.5840905, số máy lẻ: 3390)

Sau 30 ngày kể từ ngày thông tin này được công bố rộng rãi trên trang Web của Công ty hoặc trên phương tiên thông tin đại chúng khác mà không có bất kỳ thông tin phản hồi từ bên ngoài thì Công ty xác nhận việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Hữu Lam nêu trên và tiến hành các thủ tực tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy đinh.

Ngày công bố: 14/10/2021

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 

 

Tag : Tin t?c c? dông


Liên kết ngoài