Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng

22/03/2022 1090 Lượt xem

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Theo thông tin yêu cầu của cổ đông Trần Thị Thu Hằng về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên người sở hữu: Trần Thị Thu Hằng

- Số đăng ký sở hữu: 036 171 0000 66, ngày cấp: 09/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

- Số lượng cổ phần sở hữu trên sổ: 6.731 cổ phần

- Địa chỉ: Phòng 401B, nhà số 3 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

- Số điện thoại: 097 9321772

Ai nhặt được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng nêu trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên xin vui lòng liên hệ với cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp hoặc báo cho bộ phận Quản lý cổ đông Công ty ( Số điện thoại: 0243 5840905, số máy lẻ: 3390, số ĐTDĐ: 0912 946682)

Sau 30 ngày kể từ ngày thông tin này được công bố rộng rãi trên trang Web của Công ty hoặc trên phương tiện đại chúng khác mà không có bất kỳ thông tin phản hồi từ bên ngoài thì Công ty xác nhận việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng nêu trên và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lạo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định./.

Ngày công bố: 22/03/2022

Trân trọng cảm ơn./.


Tag :


Liên kết ngoài