Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2022

08/04/2022 1579 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm!


CBTT_NQ.HDQT.NCT ve ngay chot quyen du hop DHDCD 2022.pdf

Tag :


Liên kết ngoài