Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022 1578 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cùa Công ty.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

1. Tài liệu ĐHĐCĐ 2022.pdf

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.PDF

Trân trọng!


Tag :


Liên kết ngoài