Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

30/06/2021 2466 Lượt xem

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội bài trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trong./.


CBTT_Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien 2021.PDF

Tag :


Liên kết ngoài